HỌC SINH CÓ BẰNG SACEi VÀ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TẠI BANG NAM ÚC SẼ ĐƯỢC GIA HẠN VISA 485 THÊM 01 NĂM !!!   30/11/2020

HỌC SINH CÓ BẰNG SACEi VÀ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TẠI BANG NAM ÚC SẼ ĐƯỢC GIA HẠN VISA 485 THÊM 01 NĂM !!!

Theo quy định mới, bắt đầu từ năm 2021, các bạn sinh viên có thị thực tốt nghiệp tạm thời (post-study work stream) đáp ứng đủ điều kiện dưới đây sẽ được quyền xin gia hạn visa SUBCLASS 485 lần 2:
Đang giữ visa subclass 485 (post-study work stream) sau khi hoàn thành khóa học tại vùng Regional của Úc và phải tiếp tục sống tại vùng Regional.
Theo đó:
Các bạn sinh viên quốc tế đã hoàn thành khóa học ở vùng Category 2 (bao gồm Adelaide và các vùng khác ở Nam Úc) sẽ được quyền gia hạn visa 485 thêm 1 năm.
Điều này có nghĩa:
- Sinh viên tốt nghiệp bằng Cử nhân (gồm cả cử nhân đại học và bằng danh dự): 2 năm + 1 năm nếu học tại bang Nam Úc
Thạc sĩ: 2 năm + 1 năm nếu học tại bang Nam Úc
Thạc sĩ nghiên cứu: 3 năm + 1 năm nếu học tại bang Nam Úc
Tiến sĩ: 4 năm + 1 năm nếu học tại bang Nam Úc
Trong thời gian visa 485 có hiệu lực, bạn phải tìm việc làm hoặc nộp đơn xin học tiếp, đây là bước đệm quan trọng để chuẩn bị hồ sơ xin định cư lâu dài tại Úc.
>>> Quy định mới này dự kiến sẽ làm tăng thêm động lực cho sinh viên quốc tế theo học tại các cơ sở giáo dục và khuyến khích các bạn sinh sống ở Australia (đặc biệt là khu vực Nam Úc) sau khi tốt nghiệp.
0901599559