Hệ Chất lượng cao

  Trường có 03 hệ đào tạo: Hệ chuẩn và Hệ Chất lượng cao (CLC); hệ song ngữ Quốc tế. Riêng với hệ CLC, sau khi học sinh được nhận vào Trường sẽ phải vượt qua bài thi của môn tiếng Anh. Nội dung bài thi tiếng Anh nằm trong chương trình Cambridge Preliminary English Test (PET) để được lựa chọn vào lớp CLC.

  So với HS hệ Chuẩn, HS theo học hệ CLC sẽ có thêm các chương trình đào tạo sau - Chương trình STEM: 2 tiết/tuần - Chương trình Tiếng anh với GVNN: 4 tiết/tuần; - Chương trình trải nghiệm nghề tại các công ty, nhà máy sản xuất, khu di tích lịch sử, các trường học, viện nghiên cứu,... : 1 tháng/1 lần.

0901599559