Hệ Chuẩn

Chương trình theo chuẩn kiến thức Việt Nam (Lớp 10 – Lớp 12) củng cố, phát triển những nội dung chủ yếu nhằm bảo đảm chuẩn kiến thức phổ thông, cơ bản, toàn diện, ngoài ra nhà trường kết hợp bồi dưỡng các lớp tạo nguồn, luyện thi Đại học.
Đồng thời các em cũng sẽ được định hướng nghề nghiệp sớm chuẩn bị cho giai đoạn bước vào Đại học phù hợp với năng lực bản thân, đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội.

0901599559