TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LƯƠNG VĂN CAN

Địa chỉ: Lô NT1 Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.

Email: tuyensinh@lvchn.edu.vn

Điện thoại: (024).6294 5556 

Hotline:  0366 603 449 / 0901 599 559

0901599559