TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LƯƠNG VĂN CAN

Địa chỉ: Lô NT1 Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.

Email: tuyensinh@lvchn.edu.vn

Điện thoại: (024).6294.5556 

Hotline:  0948.199.559  /  0366.603.449 

0948199559