CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ QUỐC TẾ - SACE INTERNATIONAL

Năm học 2020-2021, trường THPT Lương Văn Can sẽ triển khai chương trình tích hợp SACE International (SACEi). SACEi là chương trình PTTH chính thức của bang Nam Úc, chuẩn bị cho học sinh học tập thành công tại các trường Đại học hàng đầu thế giới. Học sinh tại Việt Nam theo học chương trình SACEi song song cùng với chương trình THPT trong nước và sẽ nhận được 2 tấm bằng tốt nghiệp khi kết thúc lớp 12. Các môn học trong chương trình SACEi đã được chuẩn hóa quốc tế cho mỗi chuyên ngành (khoa hoc kỹ thuật và kinh tế xã hội), tạo nền tảng cho việc tiếp tục theo học Đại học.

TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH THPT SACE INTERNATIONAL!!! 

1. SACE International là chương trình THPT chính thống của Chính phủ Nam Úc.
2. Được giảng dạy tại châu Á từ năm 1982
3. Là chương trình học tầm cỡ quốc tế để chuẩn bị cho học sinh vào các trường Đại học hàng đầu thế giới.
4. Tốt nghiệp chương trình SACE Quốc tế, học sinh được trao chứng chỉ Tốt nghiệp Phổ thông Trung học bởi Ủy ban Phổ thông Trung học SACE Board bang Nam Úc.
Sau khi hoàn thành chương trình SACE Quốc tế, học sinh sẽ:

  • Được nhận chứng chỉ tốt nghiệp THPT Nam Úc khi hoàn thành các môn học theo chương trình.
    Kết quả của học sinh được quy đổi ra điểm ATAR để xét tuyển vào danh sách các trường Đại học hàng đầu như Cambridge, Stanford, Adelaide…
  • Học sinh hoàn thành chương trình SACE khi sang Úc du học sẽ không cần thi IELTS (ở Úc bắt buộc phải có chứng chỉ IELTS để dự tuyển vào Đại học).
  • ĐẶC BIỆT: SACE EDUCATION VIETNAM LÀ MỘT TRONG CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC ỦY QUYỀN TRỰC TIẾP BỞI ỦY BAN SACE BANG NAM ÚC ĐỂ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH SACE INTERNATIONAL TẠI VIỆT NAM.
0948199559