TƯNG BỪNG NGÀY HỘI LÃNH ĐẠO - LEADERSHIP DAY TẠI TRƯỜNG THPT LƯƠNG VĂN CAN   20/07/2020

TƯNG BỪNG NGÀY HỘI LÃNH ĐẠO - LEADERSHIP DAY TẠI TRƯỜNG THPT LƯƠNG VĂN CAN

Leadership day 2020 at Luong Van Can

Tại THPT Lương Văn Can, các con luôn được phát huy tối đa "Uy Quyền" của mình.

Các con sẽ mang trên vai sứ mệnh Chỉ huy, lên kế hoạch bài bản cho những sự kiện lớn, trở thành những nhà Bác học thông thái với những thí nghiệm Hóa học thú vị, hay là những MC tài ba dẫn dắt cả cuộc họp Phụ huynh cuối kì học, nhập vai hướng dẫn viên dẫn bao nhiêu đoàn tour với phong thái vô cùng chuyên nghiệp.... Còn rất nhiều thú vị và độc đáo hơn nữa. Tất cả chỉ có trong Ngày hội Lãnh đạo - Leadership day tại Lương Văn Can.

Hình ảnh đẹp về ngày hội tại trường.

https://www.facebook.com/pg/Thpt.LuongVanCanHaNoi/photos/?tab=album&album_id=3343745262336720&__xts__%5B0%5D=68.ARDDtJrAx9MYfq8ZsZU6oPdQXrrJOQa_tN5vwu6iM2Vir75Tel492uZoDWO_wFOtv_IVrCD6VNX8ZYVgYW5PGz208mScQfun2xJY4GmSi59qXq3rFw-Z5VcPguL5yMzRNv7jWgJIgaUv5FGJwuyIqDpwSwY2UnICF7kUGkNZRPeuOAYmAywGSvqXSbZukgJTe9fNkzIQgtNWm9pXvfMHyIlC708TYIVckU6amnzZk9P7VoeWXq-_PZZ-3OEWAM6lVse_hQ1X34n_Y6jpyAqE-7wntfc97mlMEMKQ4ghE8l0bY7EhsZxlw9eI_LtgXdFBiGlHswaxE61p0TDid9R_cOl6cKAYsQipaSczZUDbejJ9LLRqVmmrBwTOiXIkvMWL-Ga-N5AQC3QGAnsfNLsFrB_Ba7ObdGRS06kgN6d6NqzYecNs4xvi3vvNqKOWPnWOIYqjcwwaSqBoXP8&__tn__=-UC-R
0901599559