THÔNG BÁO TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19   08/12/2020

THÔNG BÁO TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1699/CĐTTg ngày 02/12/2020 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID19; của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tại Công văn số 5210/BGDĐT-GDTC ngày 02/12/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID19 trong trường học; của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tại Công điện khẩn số 08/CĐ-UBND ngày 03/12/2020, của UBND Thành phố và Công văn số 5628-KGVX ngày 03/12/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Các cán bộ công nhân viên nhà trường, giáo viên và học sinh chú ý thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung chỉ đạo về công tác phòng chống COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GDĐGDĐT, UBND Thành phố và thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế. Duy trì thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp theo quy định; rà soát, bổ sung kịp thời nước sát khuẩn hoặc xà phòng và các vật dụng cần thiết.
Trân trọng thông báo.
0901599559