Cán bộ giáo viên, nhân viên trường THPT Lương Văn Can tham gia phòng dịch corona   22/03/2020

Cán bộ giáo viên, nhân viên trường THPT Lương Văn Can tham gia phòng dịch corona

"Luôn nâng cao sức khỏe và vệ sinh không gian xung quanh mình
Cùng nâng cao ý thức của xã hội đẩy lùi virus corona corona"

Cán bộ giáo viên, nhân viêntrường THPT Lương Văn Can quyết tâm chiến đấu với mùa dịch, vì an toàn là trên hết, và vì sức khỏe những người thân yêu! Tất cả chúng ta cùng chung tay đẩy lùi Covid-19 ❤️

Cán bộ giáo viên nhân viên trường THPT Luơng văn Can tham gia phòng dịch Corona

0901599559