Buổi họp phụ huynh có 102, MC "song ngữ" và Giáo viên hóa khách mời   01/07/2020

Buổi họp phụ huynh có 102, MC "song ngữ" và Giáo viên hóa khách mời

Lần đầu tiên, các LVCers thực sự trở thành người lãnh đạo toàn năng. Và sau bao ngày nỗ lực, tất cả đã sẵn sàng chào đón các bậc phụ huynh và khách mời đến với Leadership day. Đây là cơ hội để các bạn chứng tỏ tài năng lãnh đạo và triển lãm sản phẩm học tập sau 1 năm miệt mài, say mê.
Leadership Day - Nơi học sinh tự tin lãnh đạo.

Báo tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/buoi-hop-phu-huynh-dac-biet--song-ngu-co-giao-thanh-khach-moi-20200628130405613.htm?fbclid=IwAR3kh9LLsCzWfkLZUkkj1QDMYYmvassbicalHCDFSbzWsL2Ug3Rp2iEwRHA

Báo Lao động Thủ đô

https://laodongthudo.vn/tung-bung-ngay-hoi-lanh-dao-leadership-day-2020-109870.html?fbclid=IwAR1sHyLNLRnYUg9fULCLFJ4CgOxsMd0oXKbeo_nc9JCVGU1kq8PL6tu6Kp0

Báo Thanh niên 

https://sohuutritue.net.vn/truong-thpt-luong-van-can-to-chuc-ngay-hoi-lanh-dao-leadership-day-d78502.html?fbclid=IwAR10KNVyjGFq28JvC95RTosqQzG9fafhSDeWc92SmTbfBxd8zXJ81tf4C4Y

0901599559