Hồ sơ giáo viên: Thầy Đặng Đình Tới

image
Thầy Đặng Đình Tới   12/02/2020
TS. Đặng Đình Tới hiện đang là chủ nhiệm bộ môn Vật lý của Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên, ĐHQGHN.

Thầy Đặng Đình Tới dạy tại Khối Chuyên Lý Tổng hợp (nay là Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN) từ năm 1990. 

Ngoài giảng dạy thầy tham gia quản lý: Chủ nhiệm Khối Chuyên Lý và Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên.

Một số sách đã xuất bản:

1) Tuyển tập đề thi tuyển sinh THPT chuyên Vật lý (dành cho gọc sinh lớp 7, 8, 9), NXB Giáo dục Việt nam

Tuyển tập ĐỀ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN VẬT LÍ (Dùng cho học sinh lớp 7, 8, 9)
Tuyển tập ĐỀ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN VẬT LÍ (Dùng cho học sinh lớp 7, 8, 9)

2) Bài tập Vật lí 10 (Tài liệu chuyên Vật lý), NXB Giáo dục Việt nam

Tài liệu Chuyên Vật lí - Bài tập Vật lí 10
Tài liệu Chuyên Vật lí - Bài tập Vật lí 10

3) Bài tập Vật lí 12 (Tài liệu chuyên Vật lý), NXB Giáo dục Việt nam

Tài liệu Chuyên Vật lí - Bài tập Vật lí 12
Tài liệu Chuyên Vật lí - Bài tập Vật lí 12

Thầy Tới mong muốn các giáo viên ở Trường THPT Lương Văn Can "sáng muốn đến trường, tối mong về nhà"

0948199559