Dành cho học sinh giỏi

Lịch bồi dưỡng khối 10

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ nhật
Môn Toán 14h 30
Môn Vật Lý 14h 30
Môn Hóa học
Môn Ngữ văn
Môn Sinh học 14h 30
Ngoại ngữ 14h 30

Lịch bồi dưỡng khối 11

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ nhật
Môn Toán 14h 30
Môn Vật Lý 14h 30
Môn Hóa học
Môn Ngữ văn
Môn Sinh học 14h 30
Ngoại ngữ 14h 30

Lịch bồi dưỡng khối 12

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ nhật
Môn Toán 14h 30
Môn Vật Lý 14h 30
Môn Hóa học
Môn Ngữ văn
Môn Sinh học 14h 30
Ngoại ngữ 14h 30
0948199559