DỰ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - TRƯỜNG THPT LƯƠNG VĂN CAN   28/11/2022

DỰ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - TRƯỜNG THPT LƯƠNG VĂN CAN

THUYẾT MINH: CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XANH

“Tất cả vì 1 tương lai xanh, 1 thế hệ xanh..”

Ngày 20/11 của trường, chúng con đã cố gắng cùng nhau tái hiện lại hình ảnh của một số các bạn học sinh ngày nay. Khi rất nhiều học sinh còn chưa hiểu đúng, hiểu đúng và chưa có ý thức bảo vệ môi trường. Các bạn còn xả rác bừa bài bãi, chưa có ý thức cho việc chung mà còn giữ lối sống ích kỉ, chỉ nghĩ cho riêng mình. Nhưng không phải ai cũng có những hành động xấu như vậy, vẫn có những bạn học sinh dám đứng lên - đại hiện cho thế hệ xanh, cho công dân xanh toàn cầu đã đứng lên và giải thích cho các bạn về những hành động xấu và không nên đó. Sau tất cả chúng con tụ họp lại đây với 1 ý chí, quyết tâm thay đổi để cứu lấy môi trường đang ngày bị phá hủy bởi rác thải nhựa. Chúng con- học sinh trường thpt Lương Văn Can chung tay – quyết tâm – ý thức bảo vệ môi trường xanh và nói không với rác thải nhựa.

Chung tay vì môi trường xanhMô hình nhà thông minh

0948199559