Thông tin học bổng các trường Đại học Nam Úc 2020-2021   24/08/2020

Thông tin học bổng các trường Đại học Nam Úc 2020-2021

Kể từ ngày 21/08/2020, các trường Đại học của bang Nam Úc bắt đầu nhận đơn dự tuyển thông qua trung tâm tuyển sinh: https://www.satac.edu.au/

Ba trường Đại học công có tiếng tại Nam Úc cũng đưa ra các mức học bổng vô cùng hấp dẫn cho sinh viên quốc tế trong dịp này. Thông tin chi tiết như sau:

  1. Đại học Adelaide:
  • Giảm 25% học phí trong suốt thời gian học đại học.
  • Điều kiện: Sinh viên quốc tế đã hoàn thành chương trình SACEi và đạt điểm ATAR 80 trở lên.

Thông tin chi tiết tại: https://international.adelaide.edu.au/admissions/scholarships/higher-education-scholarships-2021-2025

2. Đại học Nam Úc (Chương trình học bổng quốc tế):

  • Giảm 25% học phí cho năm đầu tiên của chương trình đã chọn, tối đa 2 học kỳ hoặc 8 khóa học.
  • Điều kiện: Sinh viên quốc tế đã hoàn thành chương trình SACEi và đạt điểm ATAR 80 trở lên.

Thông tin chi tiết tại: https://comms.sace.sa.edu.au/link/id/zzzz5f272bfd9faaf230Pzzzz5c88e3cc51a68391/page.html

3. Đại học Nam Úc (Chương trình học bổng xuất sắc danh dự):

  • Giảm 50% học phí cho tối đa 4 năm học toàn thời gian
  • Điều kiện: Sinh viên quốc tế đã hoàn thành chương trình SACEi và đạt điểm ATAR 95 trở lên.

Thông tin chi tiết tại: https://international.unisa.edu.au/scholarships-and-sponsorships/vice-chancellors-international-excellence-scholarship/

4. Đại học Flinders:

Chương trình học bổng sẽ sớm được công bố cho năm học 2020-2021, thông tin chi tiết sẽ có tại: https://www.flinders.edu.au/

0867843537