29/06/2020

Đặng Thị Phương Trang

Đặng Thị Phương Trang đạt 3 năm liền học sinh giỏi các cấp

Thành tích đạt được :

Giải ba môn Ngữ Văn 10 năm học 2017 - 2018 cụm Thanh Xuân - Cầu Giấy

Giải ba môn Ngữ Văn 11 năm học 2018 -2019 cụm Thanh Xuân - Cầu Giấy

Giải ba môn Ngữ Văn 12 năm học 2019 - 2020 cấp Thành Phố 


0867843537