Triết lý giáo dục "Đa trí thông minh"

Trường theo đuổi triết lý giáo dục dựa trên học thuyết Đa trí thông minh (Multiple Intelligence: MI) của Howard Gardner – GS hàng đầu về tâm lý và phương pháp giáo dục của Harvard. Theo lý thuyết này, mỗi học sinh đều có một khả năng vượt trội nào đó: có học sinh giỏi về các con số, có học sinh giỏi về nghệ thuật, thể thao, không gian hoặc giao tiếp xã hội, v. v. Mặc dù Trường chưa thực hiện được việc cá nhân hóa đến từng học sinh nhưng đây là triết lý mà Trường kiên trì theo đuổi qua các năm. Các GV sẽ là những người đồng hành và phát hiện khả năng của từng học sinh, từ đó Nhà Trường sẽ tạo ra các sân chơi, câu lạc bộ để giúp HS phát huy được tối đa tiềm năng của mình.

Đối tác

image
0867843537