Chương trình STEAM

STEAM là viết tắt của Science: Khoa học, Technology: Công nghệ, Engineering: Kỹ thuật, Art: Nghệ Thuật, Mathematics: Toán học. Trường THPT Lương Văn Can tích hợp chương trình STEAM vào chương trình nhà Trường nhằm đào tạo các học sinh trở thành những công dân toàn cầu với các kỹ năng thế kỷ 21 thích ứng trong cuộc cách mạng 4.0. Sự ảnh hưởng của khoa học và công nghệ đối với đời sống của con người nói chung cũng trở thành một xu hướng tất yếu không thể đảo ngược được. Do vậy, ngoài những kiến thức và kỹ năng cơ bản trong đời sống xã hội, Trường muốn đào tạo các học sinh có được những năng lực mang tính chất nền tảng liên ngành của STEAM

Chương trình theo chuẩn kiến thức Việt Nam (Lớp 10 – Lớp 12) củng cố, phát triển những nội dung chủ yếu nhằm bảo đảm chuẩn kiến thức phổ thông, cơ bản, toàn diện, ngoài ra nhà trường kết hợp bồi dưỡng các lớp tạo nguồn, luyện thi Đại học.

Đồng thời các em cũng sẽ được định hướng nghề nghiệp sớm chuẩn bị cho giai đoạn bước vào Đại học phù hợp với năng lực bản thân, đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội.

Đối tác

image
0867843537